Viktualia

Øko krogmodnet oksekød

Fremadrettet vil vi hvert forår indkøbe et par øko simmentaler kalve eller tre, som skal gå her sommeren over og nyde det gode liv på græs. Sidst på efteråret bliver de slagtet, og herfra vil det være muligt at købe kødpakker og hakkekød som hidtil.


Vi vægter, at vejen til slagteriet skal være kortest muligt. Derfor får vi slagtet vores dyr hos Aidt Slagtehus, som ligger 4 km herfra. Her krogmodnes kødet i 18 dage, inden det er klar til partering og afhentning.