Viktualia

Okse / kalv

Øko krogmodnet oksekød

Dyrene går året rundt ude i Guds frie natur. I vinterhalvåret lukker vi dem dog ind om natten, hvor de kan ligge tørt og godt, æde hø, tygge drøv og sove. Hver morgen, når porten til marken åbnes, trasker dyrene ud, ud for at nippe græstotter og æde helsæd i fodervognen. Sådan får de daglig motion, opbygger muskler i stedet for fedt og bevarer et godt helbred.

Dyrene går på græs i sommerhalvåret, og fodres i vinterhalvåret med hø, helsæd og korn – udelukkende dyrket på vores egne marker, og selvfølgelig helt uden nogen former for sprøjtemidler eller kunstgødning. Hele året får de et tilskud af mineraler, hvori der bl.a. er hvidløg, som er med til at mindske fluernes lyst til at stikke dyrene.

Kalvene går sammen med deres mor til de er 8-10 måneder gamle, hvor de lever af mælk fra koen og græs fra marken, hvilket giver dem en helt naturlig tilvækst.

Vi vægter, at vejen til slagteriet skal være kortest muligt. Derfor får vi slagtet vores dyr hos Aidt Slagtehus, som ligger 4 km herfra. Her krogmodnes kødet i 18 dage, inden det er klar til partering og afhentning.